Kategoriler
Aşk ilişkileri

Aile İçi İletişimi Nasıl Güçlendirebiliriz?

İnsanlar arası iletişim kurmak başlı başına zor ve karmaşık bir problem olarak karşımıza çıkarken, aile içi iletişimin zorluğunu tahmin etmek zor değildir. Aile üyelerimiz hem biyolojik hem de sosyal olarak en yakınlarımız olmasına rağmen, aile içi iletişim kurmakta güçlükler yaşayabiliyoruz. Peki daha sağlıklı bir aile içi iletişim için ne yapılmalıdır? İletişim ve ilişki uzmanları tarafından verilen tavsiyeleri derledik.

Aile içi iletişim; hayatımızı, ilişkilerimizi, fikirlerimizi, hayata bakış açımızı etkileyecek ölçüde büyük etkiye sahip, güçlü bir kavramdır. Aile içi iletişim önemlidir çünkü aile üyelerinin ihtiyaçlarını, endişelerini ve isteklerin birbirlerine ifade etmelerini sağlar. Aynı zamanda aile içi iletişim karmaşıktır çünkü tartışmaları, iletişim kopukluklarını, ebeveynler ve yetişkin çocuklar arasındaki iletişimin zorluklarını da kapsar.

Aile içi iletişimin bu kadar karmaşık olmasının bir nedeni ise her aile ferdinin aslında bir birey olarak kendine ait kişisel sorunlarının olması ve geçmişteki aile deneyimlerinin etkilerinin sürmesidir. Bir de buna aile içi dinamikler de eklenince, aile içi iletişim çok daha derin boyutlar kazanmaya başlıyor. Ancak şunu da unutmamalıyız; aile içi problemlerin, kaygıların ve anlaşmazlıkların yaşanması doğaldır ve sağlıklı bir aile içi iletişim ile bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür.

Sağlıksız Aile İçi İletişimin Nedenleri

– Bir şeyi yapma konusunda farklı kişiliklerden dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar.

– Bağırmak.

– Sessiz muamele ya da hiç konuşmamak.

– “Her zaman” ve “asla” gibi kelimeler kullanmak.

– Hakaret içerikli konuşmalar veya lakaplar takmak.

– Pasif agresif eylemler.

– Sen dili kullanmak, suçlayıcı ve yargılayıcı tavırlar sergilemek.

– Kültürel farklılıklar ve kuşak farklılıkları.

– Ebeveynler arasındaki sorunların çocuklara yansıtılması.

– İletişim kopukluğundan dolayı aile fertlerinin birbirleri hakkında yanlış varsayımlarda bulunması.

– Davranışı kötü olarak nitelendirmek yerine kişiyi kötü olarak etiketlemek.

– Tehdit dili kullanmak ve fiziksel olarak zarar verici davranışlar.

Ailelerin daha iyi bir iletişim kurabilmesi ve aralarında iletişimin kalitesini arttırabilmesi için yapabilecekleri birçok şey vardır. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve iletişimi güçlendirmek için uyulması faydalı olacak bazı önerileri takip etmek, aile içi iletişimi güçlendirebilir.

Daha Çok Vakit Geçirin

Günümüzde ailelerin karşılaştığı en büyük problemlerden biri de yanlış anlaşılma ve eksik iletişimdir. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi için önemli faktörlerden biri de zamandır. Bilikte zaman geçirmek, iletişim eksikliğini azaltabilir. Bu nedenle birlikte zaman geçirebilmek için fırsatlar yaratmaya çalışın. Aile üyeleriyle iletişim kurabildiğinizde, kendi düşüncelerinizi ve inandığınız şeyleri ifade edebilme şansınız olur. Aynı fikirde olmasanız bile aile fertlerinizin düşüncelerini daha iyi öğrenmiş olursunuz. Böylece aile üyelerinin sözlerinin ve eylemlerinin nedenlerini daha iyi gözlemlersiniz.

Açık ve Doğrudan İletişim Kurun

Sağlıklı aileler, fikirlerini birbirlerine doğrudan ve açık bir şekilde iletirler. Yani aile fertleri fikir ve duygularını, araya başka kimseyi konumlandırmadan ve iletişimi bağlamından koparmadan diğer aile ferdine iletir. Böylece yanlış anlaşılmaların önüne geçilir. Dolaylı ve belirsiz iletişim ise aile içi yakınlığı ve üyeler arası bağı zayıflatır.

İyi Bir Dinleyici Olun

Etkili bir iletişimin oluşması için karşı tarafın mesajlarını iyi şekilde dinlemek ve analiz etmek gerekir. İyi bir dinleyici olmak ise karşı tarafın bakış açısını anlamayı gerektirir. Karşınızdaki kişi ister eşiniz olsun ister çocuğunuz olsun, sözel ve sözlü olmayan mesajlarına dikkat etmeniz gerekir. Sözlerin, mimiklerin ve eylemlerin ardında yatan alt mesajı iyi kavramak gerekir. Bunun için de karşı tarafın bakış açısını kabul etmeli ve ona saygı duymalısınız. Karşı tarafın söylediklerinin değersiz olduğunu hissettirmemek için odak noktanızı tamamen o kişiye ve söylediklerine yöneltmelisiniz.

Aile İçi Dedikoduyu Bitirin

Bazı durumlarda aile üyeleri birbirleri hakkında konuşmayı severler. Ancak bu, birçok konuyu yanlış anlaşılır hale getirebilir. Hatta bazı durumlarda ise konunun gerçekliği başka bir boyut kazanmış olur. Daha önceden aile içi iletişim sorunlarının önemli nedenlerinden birinin eksik iletişim olduğunu belirtmiştik. Eksik iletişim, yanlış anlaşılmaları doğurabilir. Bir aile üyesi ya da konu hakkında oluşan yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için doğrudan konunun muhattabı ile iletişim kurmak gerekir. Ayrıca bu durum, aile içindeki dedikodulara konu olan kişiler fazlasıyla kırıcı olabilir.

Olumlu Bir Tavır Takının

Yapılan araştırmalar, mutsuz aile ilişkilerinin genellikle küçümseme, eleştiri ve hakaret gibi olumsuz iletişim modellerinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu iletişim modelleri de aile üyeleri arasındaki sorunları daha da derinleştiriyor. Ailedeki iletişimi daha olumlu bir havaya dönüştürmek için aile üyelerinin birbirlerini destekleyici ve motive edici tavırlar sergilemesi ve yapıcı eleştiride bulunması gerekir. Öncelikle böyle bir olumsuz tavır içerisindeyseniz bu davranış şeklinden uzaklaşmalısınız. Bunun yanında, bu davranışların karşı tarafı ne kadar kötü hissettireceği üzerine düşünmeli ve empati kurmaya çalışmalısınız. Aile üyenizi teşvik edici ve destekleyici ifadeler kullanmaya özen göstermelisiniz.